Alleen nog energieneutrale woningen in Nederland

Zuidwest-Friesland geldt als een voorbeeldgebied voor heel Nederland als het gaat om energieneutraal bouwen. Verantwoordelijk wethouder van dit gebied Gea Akkerman (CDA) is voornemens dat er in Zuidwest-Friesland uitsluitend nog woningen worden gebouwd die energieneutraal zijn. Het is de bedoeling dat elke nieuwe woning in 2020 zijn eigen energie kan opwekken en dus helemaal zelfvoorzienend wordt. Dit moet worden gerealiseerd door toepassingen als goede isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp.

Wethouder Akkerman heeft de regionale  woningbouwcorporatie Elkien erbij betrokken om haar plannen te realiseren.  Ook is ze in gesprek met andere marktpartijen, zoals makelaars, bouwbedrijven en andere woningbouwcorporaties in de regio. Akkerman stelde in het regionale dagblad de Balkster Courant dat ze verschillende initiatieven in de hand heeft om energiezuinig te bouwen: “Met woningbouwcorporatie Elkien wil ik in het jaar 2020 alleen nog maar energieneutrale woningen bouwen, die door deze aanpassingen niet ten koste mogen gaan van de betaalbaarheid voor de burger.”

Energiezuinige woningen en energieneutrale woningen

In de praktijk worden in heel Nederland steeds meer woningen energiezuinig of zelfs energieneutraal gemaakt. We zullen ook wel moeten, nu bepaalde energiebronnen langzaamaan opraken. Het mooie is dat eigenaren van energieneutrale woningen geen energiekosten hebben en dus niet afhankelijk zijn van energieprijzen. Het mooie aan dit type woningen is dat ze in zowel de zomer als de winter een aangenaam binnenklimaat hebben.

Wethouder Gea Akkerman: “Het mooie aan het creëren van energieneutrale woningen is dat de regionale woningmarkt hier aantrekkelijk en toekomstbestendig blijft. Dit maakt onze woningvoorraad aantrekkelijk, ook gelet op de relatief hoge uitstroom van burgers uit onze provincie.” Hiermee volgt haar gemeente het voorgeschreven beleid van de Europese Unie voor energieneutraal bouwen.

Het komende jaar werkt Zuidwest-Friesland met verschillende marktpartijen aan een nieuwe centrale woonvisie. Als ultieme speerpunt daarbij geldt het doorvoeren van energieneutraal wonen.

Energie besparen met behulp van Raamwereld.nl

Omdat niet alle bestuurders in Nederland even voortvarend zijn als in Zuidwest-Friesland kunt u natuurlijk zelf ook alvast maatregelen nemen om met uw eigen huis aan energiebesparing te doen. Raamwereld.nl kan u hierbij helpen. Wij zijn een grootschalig werkend bedrijf op het gebied van onder meer kunststof kozijnen. Hiermee kiest u voor duurzame en energiezuinige kwaliteit. Zowel de materialen als de constructie hebben een hoge isolatiewaarde, wat zal leiden tot een lager energieverbruik bij u thuis.

Lagere maandlasten dankzij duurzame investeringen

"Tijdens de bezichtiging zagen we direct al dat er veel moest gebeuren. Sinds de bouw van het huis was er namelijk vrij weinig aan gedaan. De elektra, de muren, plafonds, enkel glas, houten kozijnen en de vloeren… Dus besloten we in stappen te verduurzamen." - Arjen en Erica

Interesse in één van onze producten?

Laat ons u bellen voor meer informatie.